Keresés

Elérhetőség

Békevár Egyesület
8622 Szántód

+36/70/259-1348

frigyklinika@gmail.com

AZ ÚJJÁSZÜLETÉS 
EGY ÉLETRE SZÓLÓ ÉLMÉNY

 

TÁLCÁN KÍNÁLJUK AZ
ÚJJÁSZÜLETÉS CSODÁJÁT!
 

Az újjászületés egy természetfeletti csoda! Azért illik rá a születés kifejezés, mert egy élettelen, egy szempillantás alatt élővé válik. Az újjászületés alatt a hármas felépítésű -– szellem, lélek és testből álló –- ember szellemének (belső emberének, igazi valójának) újjáteremtése értendő. Újjászületni -– élet-halál kérdése!

Miért? Azért, mert az ember úgy látja meg a napvilágot, hogy élet és halál van benne. Ugyanis magában hordozza az ádámi bűnös és bukott természetet. A legnagyobb csoda az, ha valaki befogadja az örök életet és ezáltal egy ‘rendszerváltás’ történik az életében: az ördög mostohagyermekéből Isten szeretett gyermekévé lesz! Jézus ezért nyomatékosan tanít az újjászületés szükségességéről és fontosságáról: "Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát... Szükség néktek újonnan születnetek!" (János evangélium 3,3. 3,7)

Az újjászületéssel kezdődik Isten országának felfedezése, ahogy a földi csecsemő is beletanul a földi élet dolgaiba. Hogy mit kell tenni az embernek ahhoz, hogy újjászülessen a szelleme? Az Írások világosan mondják, hogy a Krisztusba vetett hitéről kell hangosan bizonyságot tennie az Atyaisten előtt. A páli Evangéliumra épülő alábbi, szívből és hangosan elmondott imával életed Urává teheted Jézust. Mielőbb hozd meg a döntést, hogy a Jóisten családjába tartozhass!

Teremtő Istenem, megtéve az első lépést, Eléd állok, és fennhangon elimádkozom a Hiszekegy imájának Pál apostol szerinti változatát: Hiszem, hogy Jézus az Isten Fia, Aki meghalt értem a kereszten, majd feltámadt és él! Kérlek Jézus, költözz a szívembe és teremts újjá engem! ÚRRÁ TESZLEK JÉZUS, AZ ÉLETEM FELETT! A Te Szent Véred megtisztított minden bűntől és igazzá tett. Jézus a Megvál­tóm, Gyógyítóm és Szabadítóm! A hittel elmondott imám által újjászülettem Krisztusban, teljes megváltást és üdvösséget nyertem! Köszönöm, Úr Jézus az örök életemet! Ámen. (Róma 10,9–10. Efézus 2,8-9.)

A fenti ima csak hittel és hangosan elmondva hoz eredményt! Életbevágóan fontos dolog a szeretteiddel együtt is elmondani az élet legfontosabb imáját!

AZ ÚT
Link:
 https://www.azut.shp.hu/

AZ ÚJJÁSZÜLETÉS
Link: https://bekevar.x3.hu/ujjaszuletes.htm

AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGRÓL
Link: https://bekevar.x3.hu/orokkevalosag.htm