Keresés

Elérhetőség

Békevár Egyesület
8622 Szántód

+36/70/259-1348

frigyklinika@gmail.com

Vendégkönyv

Dátum: 2021.05.26

Feladó: Vendég

Tárgy: J

Jó az oldal. Vendég

Dátum: 2015.02.04

Feladó: ÖHM újság

Tárgy: bizonyságok 2015.

IGAZGYÖNYGYÖK — Amikor először vettem kezembe a „Békevár — Családi fészek és mentsvár” című sorozat első kötetét, az első gondolatom az volt, hogy ha ez a könyv belül is olyan gyönyörű, mint kívül, akkor valóban egy igazgyöngyöt tartok a kezemben. Nem csalódtam. Ahogy olvastam benne Isten Igéjét és a hozzá tartozó történeteket és magyarázatokat, úgy éreztem, hogy egy nálam lévő cérnára egyenként fűzöm fel a gyöngyszemeket. Boldog vagyok, mert ma már hosszú gyöngysorom van Isten Igéiből. A második kötet, és természetesen Isten Igéje, teljes mértékben meggyőzött engem arról, hogy a házasságot csak ebben, az Istentől jövő igaz szeretetben szabad élni. Én sajnos régen elváltam, de ha akkor ismertem volna Isten Igéjét, a gonosz munkáit és a hatalmamat Krisztusban, biztos vagyok abban, hogy minden másképp alakult volna. A könyvek elolvasása után elhatároztam, ha nekem nem adatik meg a szeretettel teljes házasság, akkor inkább élek egyedül, mint rossz párkapcsolatban. Ebből nem engedek, nem cserélem az aranyat rézre. Áldjon az Úr Benneteket! — Ágnes

BABÁT VÁRUNK — Egy Bükk-hegységi zsáktelepülésről írta az újjászületett református testvérünk, akinek az üdvösség- és táplálékforrása a Békevár Portál: A megérkezést követően elkezdtem olvasni az első könyvedet, és alig tudom letenni, amikor abba kell hagynom. Mindenképp el szeretném olvasni a két könyvet kislányunk megérkezéséig, akit február 25-re várunk. Kinyilatkoztatom Jézus nevében, hogy komplikációmentesen és Isten szent időzítésében, természetfeletti módon fogom világra hozni gyermekünket. Minden nap táplálom magam Isten Igéjével és növekszem a hitemben. — Linda

MARADANDÓ MŰ — Őszinte gratulációm a Családi fészek és mentsvár című könyved megszületése kapcsán. Teljes szívemből örülök e könyv létrejöttének! Olyat tettél, ami odafelvaló, maradandó és örök. Köszönöm, áldott vagy! — Imre

AZ ÚR HELYREÁLLÍTÁSA — Köszönöm nektek a „Békevár” könyvet! A feleségem olvassa az első kötetet, s máris nagyon sok változást tapasztaltam az életében. A gyülekezetbe is jár azóta és a fiunkat is hozza magával. Én ezt előtte nem tudtam elérni. Azt tudtam, hogy az Úr visszahozza a családomat arra az útra, amelyen közösen elindultunk, csak azt nem, hogy mi módon. Nejem már a szolgálatban is részt vállal! — Laci

ÉLETEK VÁLTOZNAK — Már olvasom a könyvedet, és nagyon-nagyon tetszik. Olyan, mintha itt lennél, mintha a saját szavaid ugranának ki a sorokból. Nagyon sok embernek fog segíteni ez a könyv! Céllal érkezett, ahogy írtad: üdvösség és életek megváltozása. Csodás, hogy engedelmes voltál az Úr késztetésének, hogy létrehozz egy ilyen kiadványt. Az is nagyon jó, hogy nincs túlmagyarázva, könnyen megértheti még az átlagos ember is. Gondolom, ez is egy fő szempont volt. Kérem az Urat, hogy mutassa meg, hogy kinek adjam át olvasásra, mert át fogom adni, miután elolvastam. Köszönöm az Úrnak, hogy ez előjöhetett. Nagyon jó, és hiszem, eljut oda, ahová kell. — Éva

MAGAMRA ISMERTEM — Elolvastam a könyvedet, nagyon tetszett. Fontos könyv! Volt benne olyan, ami velem is előfordult. Például korai asszony koromban összevesztünk a férjemmel és haza akartam költözni. Anyukám meg azt mondta, hogy nem, még lesz több ilyen is! S igaza volt. Több dologra is magamra ismertem benne. Több minden velünk is megtörtént a hosszú évek alatt. Jövőre 30 éves házasok leszünk! Tetszett az is, hogy humoros a könyv, tehát nem száraz. Benne van az egyéniséged. — Éva

Dátum: 2014.02.08

Feladó: N. István

Tárgy: Családi nap

Drága Testvéreim! Bizonyságot szeretnék tenni az Úrban annak a témának a fontosságáról, amely Budapesten a 2009. július 19-i vasárnapi istentisztelet után egy délutáni tanítás során hangzott el. A „Családi Nap” keretében Bor Ferenc lelkipásztor tanított a családi életről, az Ige tükrében. A tanítás kitért a fiatalok házasság előtti párkapcsolatára, és amit foganatosítva a fiatalok kapcsolatkezdése igei alapokra kerülhet. Ez a tanítás számomra és a családom részére is jókora világosságot adott.
Annak a fontosságáról hallhattunk, hogy ne hagyjuk a világ számára besározni azt a gyönyörű ajándékot, amelyet Atyánk nekünk és a gyermekeinknek adott a testi, lelki és szellemi szerelemben. Amit ebben a világban isteni ajándékként élhetünk meg a fizikai testünkben az igazi társunkkal. Erről a tisztánlátást csak az Igéből tanulhatjuk és taníthatjuk meg. Számomra, és családom számára is fontos téma került így igei megvilágításba. Úgy gondolom, hogy nagyon sok szülőhöz kellene eljutnia az ilyen jellegű tanításoknak. A gyermekeinket csak így tudjuk majd segíteni abban, hogy elindulhassanak a boldog és tiszta élet útján. Krisztus Testének, a Gyülekezetnek is – amelynek tagjai vagyunk – szeplőtelensége ezen bibliai tanítások pilléreire épül.
Továbbá bizonyságot teszek nektek arról, hogy mennyire fontosak a családi életről és a házaséletről szóló tanítások. Ezekre a feleségem hívta fel a figyelmemet, amelyek a www.bekevar.fw.hu oldalon a Házasság menüben a Házasságtan címszó alatt hallgathatóak meg. Pásztortársam által olyan, tabunak tekintett témák – mint a házasélet, a testi kapcsolat – kerültek igei alapra, melyek megváltoztatták a házaséletünket. Az igazság megismerése szabadokká tett bennünket! Fontosnak tartom, hogy ezt elmondjam mások számára is. Én azt látom, hogy sok kereszténytársam nélkülözi ennek az ismeretét.
A gyülekezetekben nagy számban vannak magányos, és elvált emberek, akik még nem ismerték meg a mi Urunk akaratát, gondolatát, ezzel a témával kapcsolatban. Hiszem, hogy ezek a tanítások megerősítik a párkapcsolatokat a házasság szövetségében. Megtanítanak bennünket arra, hogy mennyire fontos a párunkat boldoggá tenni! Szükségesnek tartom, hogy az öröm és a boldogság jelen legyen az ember életében testi, lelki és szellemi értelemben egyaránt. Felfigyeltem az Írásokban arra, hogy az örömtelenség valójában átok. A keresztények életében tehát jelen kellene lenni a szellemi, lelki és testi örömöknek egyaránt. A Mennyei Atyánk így rendelte el az Ő Igéjében, s abban igen gyönyörködik, ha cselekvői vagyunk az Ő Szavának.
Azt vallom, hogy a boldog párkapcsolatban erőteljesebben működik a tízezerszeres imaerő, az oldás és kötés hatalma (Mát. 18,18), az egy akaraton mondott ima (Mát. 18,19) és az igei egység. Szükségesnek és fontosnak tartom, hogy ezek a tanítások minden keresztény testvéremhez eljussanak, mert a mi életünkben is változást hoztak. Nagy érdeklődéssel várjuk az újabb tanításokat e területen. Dicsőség az Úrnak!
N. István lelkipásztor

Dátum: 2014.01.29

Feladó: L-né Erzsi

Tárgy: bizonyság

Hálatelt szívvel köszönöm Istennek, hogy az Ő kegyelméből adott nekünk olyan drága szolgálókat, elöljárókat, akiken keresztül eljut hozzánk a mennyei Atyánk csodálatos üzenete és akarata. Minden olyan emberek életébe és szívébe, akik nyitottak Isten áldásaira. Elmondom személyes megtapasztalásomat, amit a „Békevár” első két kötetének elolvasása óta tapasztaltam. Isten kegyelméből házasságomban 44 év van mögöttünk. Bizony voltak jó és rossz napok, de talán több volt a rossz, mint a jó. Mióta megismertem Isten kegyelmét, szeretetét, jóságát, azóta megváltozott az életem, minden területen jobbra fordultak a dolgok. De még hiányzott valami! Éreztem, hogy a házasságom még mindig nem úgy működik, ahogy kellene. A „Békevár” két kötetének elolvasását követően az Ige megváltoztatott engem sok területen. A problémák, amiket eddig nem tudtam kezelni, egyszeriben megoldottá váltak. Nagyon boldog vagyok, mert gyermekeimnek, unokáimnak tovább tudom adni ezt a kincset, amely örök és soha el nem múlik; az Istenünk szeretetéből fakadó hitet, amely szebbé, boldogabbá teszi az ő életüket is. Ajánlom ezeket a könyveket kivétel nélkül mindenkinek, a legkisebbtől a legnagyobbig, a fiataltól a legidősebbig. Nem vagy elég idős ahhoz, kedves Olvasó, hogy lemondj életed jobbá tételéről! Amikor kezembe veszem ezt a könyvet, megszűnik körülöttem a világ, habzsolom a benne levő jobbnál jobb útmutatásokat, amely épülésemre szolgál. Istenünk áldását kérem Feri Testvéremre! Köszönet Istennek, hogy őt megáldotta ezzel a képességgel, amely által emberek élete, házassága, kapcsolata fordul jobbra az ő szolgálata során. L-né lelkipásztor