Keresés

Elérhetőség

Békevár Egyesület
8622 Szántód

+36/70/259-1348

frigyklinika@gmail.com

Kéziratok

HÁZASSÁG HETE 2018.
Örömhír-Hírmondó újság 2018/2. száma - Kattints ide!

A SZERETET KIFEJEZÉSÉNEK MÓDJAI
Gondolatok Gary Chapman: Egymásra hangolva c. könyvéből – Harmat Kiadó
Horváthné Éva vázlata a 2018. évi Házasság Hetére

Többen tanulmányozták már a szeretet és a boldogság kérdését a házasság és a párkapcsolat területén. Ennek ellenére még mindig sokan keresik a választ arra, hogy mi is valójában az édeni boldogság? Miért hidegülnek el egy idő után egymástól a házastársak és a párok? Hogyan lehet helyrehozni a megromlott kapcsolatokat?
Ehhez tudni kell azt, hogy kétféle szeretet létezik:
– az egyik az önző emberi szeretet, amely egyik pillanatból a másikba átcsaphat gyűlöletbe,
– a másik az önzetlen isteni fajta szeretet, amelyben a megoldás rejlik.
Meg van írva: Isten a szeretet. (1Ján. 4,8. 16)

Az emberi szeretet ingadozik, ezért az önző természet előbb-utóbb problémákat szülhet. Az isteni fajta szeretet viszont nem önző még a házasságban sem, mert mindig a másik érdekeit tartja szem előtt.

Amikor még friss egy kapcsolat és dúl a szerelem, akkor a párok a fellegekben járnak, és rózsaszínben látják a világot. De ez a szerelem átlagosan két év múlva véget ér. Amikor a szerelem elmúlik, annak helyébe a szeretetnek kellene lépnie, mégpedig az isteni fajta szeretetnek.

Az isteni fajta szeretetet a Biblia a következőképpen határozza meg.
1Korinthus 13,4-8. Bővített fordítás
4. A szeretet hosszan tűr, türelmes és kedves; a szeretet sosem irigy, nem forr a féltékenységtől; nem dicsekvő vagy öntelt, nem mutogatja magát gőgösen. 5. Nem beképzelt (arrogáns), a büszkeségtől nem fuvalkodik fel; nem durva (modortalan), és nem cselekszik illetlenül.  A szeretet (Isten szeretete bennünk) nem ragaszkodik saját jogaihoz vagy útjaihoz, mert nem keresi önmaga hasznát; nem sértődékeny, nem ingerlékeny, nem neheztel, nem rója fel a vele szemben elkövetett gonoszságot (nem veszi figyelembe, ha igazságtalanságot kell elszenvednie). 6. Nem örül a jogtalanságnak és az igazságtalanságnak, de örül, amikor a jog és az igazság uralkodik. 7. Bármi történjék is, a szeretet minden körülmények közt kitart, mindig kész mindenkiről a legjobbat feltételezni, reményei semmilyen körülmények között sem halványulnak el, a szeretet mindent kibír (elgyengülés nélkül). 8. A szeretet sosem vall kudarcot (sohasem halványul el, nem veszíti el az időszerűségét, és soha véget nem ér).

A szeretetet többféle módon lehet kifejezni, amit szeretetnyelvnek nevezünk. Fontos tudni, hogy szeretni csak a társunk szeretetnyelvén lehet! Azért fontos a házastársunk szeretetnyelvén „szólni”, hogy az érzelmi „tankja” folyamatosan telve legyen szeretettel. Öt szeretetnyelv ismert: az elismerő szavak, az odaszentelt idő, az ajándékozás, a szívességek és az érintés.

1. Elismerő szavak
Az elismerésünket kifejezhetjük: dicsérő-, bátorító-, kedves- és szelíd szavakkal. Elismerő szavakra mindenkinek szüksége van, ami arra ösztönzi a másikat, hogy viszonozza a szeretet. A dicsérő szavak ösztönzik a társunkat, ha viszont folyton a hibáit soroljuk, az taszító hatást vált ki belőle. Pl.: csinos vagy ebben a ruhában; jól esett, hogy elmosogattál; te készíted a legfinomabb pörköltet; köszönöm, hogy rászántad maga, hogy elmenj a szülői értekezletre.
Példabeszédek 12,25. Egyszerű fordítás
25. Az aggodalom elcsüggeszti, a jó szó pedig felvidítja az embert.

Bátorító szavakkal megerősíthetjük társunk önbizalmát egy kezdeti lépés megtételére, mert bízunk a képességeiben (pl. könyvírás, cikkírás, tanfolyam). A kedves szavak kifejezéséhez megfelelő hangsúlyt, beszédmodort kell használni. Mert nem a kimondott szavakból, hanem a hanglejtésből ismerik meg a párok a másik szándékát. A szeretet mindig szelíd szavakkal kér, és soha nem követel.
Efézus 4,2. Bővített fordítás
2. Legyetek mindig alázatosak, szelídek, türelmesek, és isteni szeretettel viseljétek el egymást!

A szeretetteljes kérés egy választási lehetőséget biztosít a másiknak a szeretet kifejezésére, a követelés viszont megbénítja a szeretet áramlását. A férj, aki megkíván egy finom süteményt, így kérheti meg a feleségét szelíd szavakkal: Drágám, sütnél nekem egy finom süteményt? A feleség is szelíden válaszolhat háromféle módon: szívesen megsütöm, a türelmedet kérem holnapig, vegyünk valamit a cukrászdában. Amikor az egyik házastárs teljesíti a párja kérését, azzal is a szeretetét mutatja ki feléje.

2. Odaszentelt idő
Az odaszentelt idő lényege az együttlét, de ez nemcsak a fizikai közelséget jelenti, hanem az egymásra fordított figyelmet is (pl. együtt töltött idő, beszélgetés, séta, stb.). Sajnos sok házaspár összetéveszti a fizikai közelséget az egymásra fordított idővel. Mert vannak, akik gyakorlatilag egymás mellett élnek, de lélekben mégis távol vannak egymástól (pl. együtt töltött idő, beszélgetés, séta, stb.). A közös tevékenységben együtt töltött idő azt fejezi ki, hogy törődünk egymással és élvezzük egymás társaságát (pl. labdázás, társasjáték, kártyázás). Ebben nem a tevékenység a lényeg, hanem az egymásnak szentelt idő.
A meghitt beszélgetés egy bensőséges párbeszéd, amelynek során két ember zavartalan légkörben megosztja egymással élményeit, tapasztalatait, gondolatait, érzéseit és vágyait. Annak érdekében, hogy a párok frissíteni tudják a kapcsolatukat és teljes mértékben egymásra tudjanak figyelni, fontos, hogy időközönként „gyermekmentes” időt kell teremtsenek maguknak (pl. egy padon ülve, egymást átkarolva napfürdőzni).
A házasság az egy Isten által elrendelt szövetségi kapcsolat, amelyben megértő és együttérző meghallgatásra van szükség. Két feltételt kell teljesíteni ahhoz, hogy a házasságok áldottak lehessenek: együtt és egységben kell élni.
Zsoltárok 133,1. 3/b.
1. Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak egységben!
3/b. Mert oda parancsolt áldást az Úr és életet örökre!

A házasság egységében a párokat jobban összeköti az, ha időt fordítanak egymásra. A meghitt beszélgetés nem más, mint egymásnak ajándékozott idő. Fontos, hogy időt szakítsunk egymásra, mert az elhanyagoltság félrelépéshez és váláshoz vezethet. Tehát nem mindegy, hogy az életünket egyedül (elváltként) vagy a házastársunkkal együtt éljük le.

3. Ajándékozás
Az ajándékozás minden időkorszakban része volt a párkapcsolatoknak, ahogy ma is. Ez a legkönnyebben elsajátítható és gyakorolható szeretetnyelv. Az ajándék a szeretet látható jelképe, és kézzelfogható jele annak, hogy valaki gondolt ránk. Az ajándék értékét nem az ára határozza meg, hanem a szeretet, amit jelképez. Az ajándék lehet saját készítésű, vásárolt vagy természetben talált. Ha az ajándék a társad szeretetnyelve, akkor ezen a módon fejezd ki a szeretetedet feléje, és így telve lesz a szeretettankja.

Létezik egy olyan ajándék, amely többet ér attól, mint amit a kezünkben tarthatunk. Ezt nevezzük önmagunk odaajándékozásának vagy jelenlétünk ajándékának. Ha a társunk szeretetnyelve az ajándékozás, akkor válságos pillanatokban a legnagyobb ajándék, amit adhatunk, a jelenlétünk, ami a szeretetünk jelképe. Ha nem vagyunk a társunk mellett a nehéz időkben, akkor nem érzi, hogy szeretjük.

Isten igen gazdagon megajándékozott bennünket a végtelen szeretetéből.
2Péter 1,3-4.
3. Mivelhogy az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és istenfélelemre való; az Ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott,
4. Amely által a megígért igen nagy és becses áldásokkal ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.

4. Szívességek
A szívesség egy isteni tulajdonság, amivel szintén a szeretetünket fejezzük ki.
Galata 5,22.
22. De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

Ahhoz, hogy szívességet tegyünk a társunknak, csak figyelmességre, tervezésre, időre, igyekezetre és pozitív hozzáállásra van szükség. Egy szerelmi vallomással ér fel az, hogyha a párok szívességet tesznek egymásnak (pl. kitereget, füvet nyír, bevásárol, ügyintéz, stb.) Azokat a szívességeket, amelyeket az emberek a szerelem ideje alatt megtesznek egymásért, azt sajnos nem feltétlenül teszik meg a szerelmi láz elmúltával a házasságban, pedig ez lenne a kívánatos.

5. Érintés
Az érintés több lehetőséget nyújt a szeretet kifejezésére, mint az előbbi négy szeretetnyelv. Testünk szeretetteljes érintésre vágyik, amelyet többféleképpen fejezhetünk ki: pl. kézfogás, ölelés, érintés, puszi, csók, és intim kapcsolat formájában. A testi érintés egy alapvető dolog a házasságban.
Énekek éneke 1,2.
2. Csókoljon meg engem az ő szájának csókjaival; mert a te szerelmeid jobbak a bornál.

Az érintés nemcsak a házasságra és a párkapcsolatra vonatkozik, hanem más kapcsolatban is alkalmazható.
1Péter 5,14.
14. Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával.

A házasságban a testi kapcsolat Istentől rendelt, jó és tiszta dolog, ami egy egészséges életet jelent fizikailag, lelkileg és szellemileg egyaránt.
Zsidó 13,4/a.
4/a. Tiszteletre méltó minden tekintetben a házasság, a házaságy pedig legyen szeplőtelen;

Ha a párok kölcsönösen betöltik egymás szeretetigényét, akkor a házaséletük is csodálatosan fog működni. Akinek a testi érintés a szeretetnyelve, annak erre sokkal nagyobb igénye van. Aki érzelmi válságban van, annak egy szeretetteljes ölelés minden szónál többet ér.


Az öt szeretetnyelv bemutatása után még néhány gondolat. Fontos, hogy megismerjük a társunk szeretetnyelvét, hogy azon a szeretetnyelven tudjunk szólni hozzá, amelyiket legjobban el tudja fogadni. A szeretetnyelv megismerésében a legjobb tanítód a párod, mert ha megfigyeled, hogy az öt terület közül miket hiányol, akkor már tudni fogod, hogyan viszonyulj hozzá. Amikor felismertük a társunk szeretetnyelvét, akkor alkalmaznunk is kell azt feléje, mert a szeretet cselekedetekben nyilvánul meg. Mindenkinek van egy elsődleges szeretetnyelve, amihez egyes személyeknél egy másodlagos szeretetnyelv is társulhat.

A személyes érzelmi szükségleteket az elsődleges szeretetnyelv tölti be. A szeretet egy érzelmi szükségletünk, amely biztonságérzetet, önbecsülést ad, és általa fontosnak érezzük magunkat a társunk mellett. Amikor az ember érzelmi tankja kezd kiürülni, vagyis a szeretet kezd elhalványulni a kapcsolatokban, akkor a további közös útjuk döcögőssé válhat.

A válások nagy száma arra vezethető vissza, hogy a házasfelek tankjából kifogyott a szeretet. Ezért a pároknak még a szerelem elmúlása előtt meg kellene ismerniük egymás szeretetnyelvét. Mert ahol hiányzik a szeretet, ott a hibák felnagyítódnak, és az otthon könnyen csatatér, veszekedés és bántalmazás színterévé válhat. Innentől kezdve a házastársak szeretet nélkül, érzéketlenül, és csak „lakótársként” élnek egymás mellett. A szeretet hiánya gyakran a házasságon kívüli kalandozásra készteti a párokat, amely még jobban aláássa az amúgy is megrendült frigy alapjait.


Újjászülethet-e a szeretet a házasságban és a párkapcsolatokban? Igen, újra lángra kaphat a szeretet, ami csupán csak egy döntés kérdése. Ehhez fel kell ismerni azt, hogy szeretni csak a társunk szeretetnyelvén lehet. A következő mondatban van a mai üzenet lényege: Amikor társunk szeretettankját megtöltjük szeretettel, akkor ő viszonozni fogja azt a mi szeretetnyelvünkön!

Ha mindkét fél érzelmi igényei ki vannak elégítve, akkor új távlatok nyílnak meg a házaspárok előtt. Könnyebb egymás szeretettankját feltölteni azoknál a pároknál, ahol mindketten akarják a pozitív változást. De azok se adják fel, akiknek a társa még nem partner ebben. Kitartóan kell vetni a szeretetmagot, amely előbb-utóbb gyümölcsöt fog teremni.

Az öt szeretetnyelv nemcsak a házaspárokra igaz, hanem a szülő-gyermek kapcsolatra is. Az a gyermek, akinek üres a szeretet tankja, sajnos pótcselekvésekhez folyamodik (drog, alkohol, szex, stb.) és súlyosabb esetben a fiatal nehezen kezelhetővé válik. E probléma megoldásának kulcsa is a szeretettank feltöltésében rejlik.         


Ki szeretné azt, hogy a magasabb rendű szeretet működjön az életében? Az isteni fajta szeretet és természet megszerzéséhez a Krisztusba vetett hitünket kell megvallani, ahogy ezt Pál apostol írja a Római levélben.
Róma 10,9-10.
9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.
10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.

Hangosan imádkozd el a szeretteiddel együtt: Hiszem, hogy Isten Fia, Jézus meghalt értem, majd feltámadt és ma is él! Úrrá teszlek, Jézus, az életem felett! Most újjászülettem Krisztusban és az Ő drága szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm hogy megváltottál az életed árán, és örök életet adtál! Ámen.

Az újjászületéssel kapjuk meg az isteni fajta szeretetet, amelyben növekednünk kell, hogy alkalmazni tudjuk minden területen. Ha megtanulunk isteni fajta szeretetben járni, azzal kizárhatjuk az önző emberi természetet, és így a kapcsolataink felvirágoznak.
 

HÁZASSÁG HETE 2017.
Örömhír-Hírmondó újság 2017/2. száma - Kattints ide!

HÁZASSÁG HETE 2016.
Örömhír-Hírmondó újság 2016/2. száma - Kattints ide!

HÁZASSÁG HETE 2015.
A KEGYELEM, MINT A FÜGGŐSÉG ELLENSZERE

„Mert amilyen magasan van az ég a föld felett, olyan nagy az Ő [Isten] kegyelme az Őt félők [mélyen tisztelők] iránt.” – Zsoltár 103,11

Kilátástalannak tűnő helyzetekben az emberek gyakran pótcselekvéshez folyamodnak, amelyből akár függőség is kialakulhat. Egyre több helyen üti fel a fejét az egyik családromboló fekély, a szen­vedélybetegség valamilyen formája. Vannak, akik szégyenükben igyekeznek takargatni ezt. Minél job­ban kárhoztatják magukat, annál mélyebbre süllyed­nek, úgy, mint a lápon egyhelyben topogó ember. Dicsőséges dolog, ha valaki felismeri a hi­báit és döntést hoz, hogy meg akar szabadulni azoktól. Ha az érintett eljut ide, az már fél siker, de egye­dül ál­talában nem találja meg a biztos kapaszko­dót. Tá­maszra van szüksége, mert egy agyagos par­tú árok­ból is reménytelen kijutni segítség nélkül. 

A SZABADÍTÓ KEGYELEM – A függőség elnyomás alatt tart. Lehet ez in­ternet, do­hányzás, pornográfia, alkohol, drogok vagy szerencsejáték. Bármi legyen is az, Isten jó­indulatából fakadó kegyelme az életedben nagyobb minden függőségnél! Kegyelmé­nek ereje el fogja nyelni a függőségedet! Elérkezett a szabadulásod napja! Itt az idő, hogy az Úr meg­szabadítson minden bűntudattól és kárhoztatástól, amellyel a vádló bombá­zott. Aki folyton tudatában van a helytelen életvitelének, az büntetést vár, en­nél­fogva kárhoztatás alatt áll. Amikor elhiszed, hogy megigazult vagy a cselekedeteid­től füg­getlenül, a vádló kárhoztató hangja nem fog többé uralkodni az életed felett.

SERKENJ FEL! – Gyerünk! „Ébredjetek rá, hogy megigazultatok, és ne vétkezze­tek!” (1Kor. 15,34) A helyes hit helyes életvitelhez vezet. Hidd, hogy megigazultál, és el fogsz kezdeni úgy élni, mint Isten igaz teremtménye. Lehet, hogy a kárhoztatás a leg­mélyebb gyökér, de ma megtaláltad a megoldást. Egyszerűen hidd el, hogy te vagy Is­ten igaz­sága Krisztus véráldozata által, amely Jézus elfogadásakor tisztára mosott. Kezdj el kárhoztatástól mentesen, szabadságban járni, amelyet Krisztus drága áron vásárolt meg neked, és élvezd az áldásokat, amelyek az igazak fején vannak! (Péld. 10,6)

FOHÁSZ – Vedd segítségül ezt az imát: „Úr Jézus, köszönöm Neked a kereszt be­végzett munkáját! Köszönöm Neked, hogy a megváltás során kiontott szent véred el­törölt minden bűnt az életemből. Már belefáradtam a legyőzöttségbe és a vádló kár­hoztatásába. Most átadom Neked az életemet és minden függőségemet! Te vagy az Uram, Megváltóm és Szabadítóm! Megvallom, hogy Krisztus folyton tisztító vére által ma Isten igazsága vagyok Krisztusban. A Szent Szellem azért lakozik bennem, hogy természetfeletti erejével és hatalmával minden nap emlékeztessen arra, hogy Isten igazsága vagyok Jézus Krisztus kiontott vére által. Így mindenkor bűntudat, kár­hoz­ta­tás és kisebbrendűségi érzés nélkül járulhatok Isten elé. Ámen!”

ISTEN KEGYELME NAGYOBB A FÜGGŐSÉGNÉL!

Az Úr Isten Szelleme van énrajtam [Jézuson] azért, mert fölkent engem az Úr…, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a megkötözötteknek megoldást. – Ésaiás 61,1

A fenti vers a Messiás kegyelemmel teljes eljö­vetelét vetítette előre, ami két évezrede már való­sággá vált. A következő bizonyság minden szenve­délybe­teg számára erőteljes útmutatást nyújt.

KÁRHOZTATVA – Egy függőségben szenvedő em­ber élete elkezdett gyökeresen megváltozni, amikor elfogadta Jézust, mint Urát és Megváltóját. Annak ellenére, hogy újjászületett Krisztusban, még mindig küszködött az alkoholfüggőségével. Sok éven át ivott, és egy nap sem telt el anélkül, hogy ne fo­gyasztott volna alkoholt. Minden esetben bűntudata volt, amikor a pohár után nyúlt. Kár­hoztatva érezte magát, és folyamatosan hallotta az ördög vádló hangját, amint ezekkel a szavakkal bom­bázta őt: „Hogyan nevezheted magad keresztény­nek? Nézz magadra, még mindig iszol! Add fel! Nem vagy méltó arra, hogy keresztény legyél! Mekkora képmutató vagy!” Állandóan hallotta ezeket a vádakat, és minél többet hallotta azokat, annál jobban ivott. Próbálta össze­szedni minden akaraterejét, hogy legyőzze ezt a pusztító szokást, de egyszerűen önerőből nem volt rá képes. Tudta, hogy a teste Isten temploma, aki őbenne lakozik. Őszintén akarta az Urat dicsőíteni a testével, de nem volt rá ereje, hogy abbahagyja az ivást. (1Kor. 6,19-20) Egyfolytában kárhoztatta magát, és már arra készülődött, hogy feladja.

MEGIGAZULVA – Majd hallott egy prédikációt arról, hogy a Szent Szellem azért vett lakozást az újjászületett hívő szívében, hogy emlékeztesse őt az Isten előtti igaz stá­tuszára. (Ján. 16,10) Minél jobban megértette, hogy Jézus Krisztus szent vérének tisz­tító ereje által megigazult, a viselkedése annál jobban kezdett felzárkózni ahhoz, amit hitt. Tehát elkezdte minden nap imádkozni: „Isten igazsága vagyok Jézus Krisztus véráldozata által!” Reggelente a tükörben nézve magát, megvallotta: „Egy megigazult embert látok a tükör előtt állni!” Még akkor is ezt vallotta, amikor engedett az alkohol kísértésének: „Isten igazsága vagyok Krisztus által. Az Úr még most is igaznak lát engem a szent véren keresztül!” Ez a hívő tényleg elhitte, hogy megigazult a szent vér tisztító munkája által, nem amiatt, amit ő tett, hanem amiatt, amit Jézus tett érte. Minél jobban hitte, hogy Isten igazsága, annál jobban halványult el az alkoholfüggőség ereje.

A KEGYELEM EREJE – Elkezdte érezni azt a természetfeletti erőt ahhoz, hogy rövid időn belül lecsökkentse a napi adagját. Majd kezdte felcserélni a vádló hangját a Szent Szellem hangjával, amely kijelentette: „Isten szemében megigazult vagy! Isten olyan igaznak lát téged, mint Krisztust!” A Szent Szellem hangja egyre hangosabbá vált, amíg teljesen kiszorította a vádló hangját. Végre nem hallotta többé a kárhoztatás hangját, csak a megigazulásét. Egy nap felébredt, és azt vette észre, hogy az alkohol utáni vágya teljesen eltűnt! Megszabadult ettől a pusztító szokásától egyszerűen azáltal, hogy a Szent Szellem hangjának hitt és Isten igazságaként látta magát minden nap. Csu­pán az, hogy hűséges volt a hitben és az igei megvallásban, azt eredményezte, hogy fel­sza­ba­dult a kegyelem ereje az életében, amely az alkohol utáni vágyát eltün­tette. A meg­igazultság-tudat ugyanis helyes életvitelt eredményez!              

Forrás: ÖHM újság 2015. február
Link:
https://bekevar.x3.hu/ohm.htm

 

HÁZASSÁG HETE 2014.
A vérszövetség ereje a házasságban

„Most tehát jer, kössünk [vágjunk] szövetséget, én meg te, hogy az légyen bizonyságul közöttem és közötted.” — 1Mózes 31,44

Jelenleg háromféle együttélési forma ismeretes: a vér­szövetségen alapuló, a tintán és papíron nyugvó, valamint az ezeket mellőző párkapcsolatok. Vajon melyik a legszi­lárdabb? Melyik kapcsolati formában lelhető fel a hármas kötél? A kettes vagy a hármas fonat az erősebb? Vizsgáljuk meg együtt, hogy miként lehet jobbá tenni a kapcsolato­kat! A tanulmányozást kezdjük a gyökereknél.

A legszilárdabb kapcsolatot az eredményezi, amely bibliai alapelven áll, amelyikbe harmadik tagként az oltár előtt bevonják Istent! (Préd. 4,12) Az emberiség őskorától kezdve számtalan vérszövetséget kötöttek. A vér különle­gessé teszi ezt az ősi szövetségi formát. Elődeink tisztel­ték a vért, mert felismerték abban az élet erejét.

Az ismeret hiánya könnyen ajtót nyit az ördögnek. De Isten olyan dolgot adott, ami hitet termel, s ez a vér­szövetség. A vér­szövetség magában hordozza azt, hogy eredetileg Istentől származik, s minden korszakban fellelhető. Nincs olyan primitív népcsoport, amely ne alkalmazná a vérszövetségnek valamilyen formáját.

A szertartás során a kiontott vér jelzi, hogy ez egy szent és különlegesen erős eskütétel formája. A világon ez a legszorosabb kötelék, ami csak létezik. A tagjaira nézve felbonthatatlan. A szövetség hatása nem csak a szerződő felekre terjed ki, hanem még a családjaikra is. Hogyha mind mélyebben megismerik a hívők a vérszö­vetség alapjait és élik is, egyre áldottabbá és áldottabbá válnak általa.

Az Isten színe előtt köttetett frigyhez a házasulandók a lelkipásztor elé állnak. A házasság az egyetértés imáján alapul, ami valójában a vérszövetség pillérein nyugszik. (Mát. 18,18) Akik hit és egyetértés nélkül állnak az oltár elé, nem köttetnek egybe Isten Szelleme által. A pároknak azért nincs kellő hitük a házasság szövetségével kapcso­latban, mert nem hallanak róla bibliai tanítást. Ugyanis a hit az Ige hallásából fakad.

Ismeret hiányában a pároknak semmit nem fog jelenteni a „jóban-rosszban” kife­jezés. Azok a házasok, akiknek mély megértésük van a vérszövetség alapjaiból, egy­értelműen fogják tudni, hogy örök szövetségre léptek egymással. Ennek tudatában hasziddal, azaz egy tevékeny szeretettel fognak szolgálni egymás felé.

A szövetségkötés egy olyan vágást jelent a szertartás során, amelynek követ­keztében vér folyik. A megkötött szövetség megszül egy örökérvényű, igen szoros kö­teléket, amit az angolban haszidnak neveznek. Az ószövetségi héber a haszid kife­jezést használja, amelynek az újszövetségi görög megfelelője az agapé.

A haszid szó nem definiálható, mert ez a fogalom körülírva elveszítené valódi jelen­tését. Az agapé egy isteni fajta, magasabb rendű szeretet. A haszid a szövetségtől nem elválasztható. Igazából csak akkor érthető meg a jelentése, hogyha az ember szövetségi taggá válik, illetve megértést, ismeretet nyer erről a szilárd kötelékről.

A haszid szó jelentése nagyjából így írható körbe: elsősorban szövetségi hűség, továbbá egy szerető kedvesség, irgalom, jóság, teljes odaszánás és elkötelezettség a másik irányába. A haszid hozzáállás fölteszi a kérdést, hogy mit tehetek érted, illetve mindenkor a segítségedre sietek. A haszid szónak a héber rokona a heszed, aminek az értelme: gyakorló szeretet. A szeretet nem csupán egy érzés, hanem cselekedet!

Amikor a párok az egység kötelékébe burkolóznak, akkor Isten haszidjának a tekintélye és gyümölcse fog érvényesülni az életükben. Amikor Isten Szelleme a párodhoz köt, akkor ugyanaz történik, mint amikor Ő Jézushoz kapcsolt téged — a szellemetek eggyé válik. A helyes hoz­záállás így ad hangot: Uram, segíts, hogy megértsem a páromat és haszid-agapé sze­retetet tanúsíthassak felé. Viszont tel­jességgel téves a következő megnyilvánulás: A kedvesem nem ért meg engem!

Hogy nem működnek megfelelően a keresztény házasságok, annak az oka, hogy azok zöme ma csak papíron és tintán alapul, nem pedig a vérszövetség pillérein áll. Soha nem feledné el senki az egymással létrejött szövetséget, ha egy sebhely emlékeztetné őt a frigy megkötésére, mint ahogy azt kezdetben is tették. A karika­gyűrű eredete oda nyúlik vissza, hogy eleinte a hüvelykujjba egy gyűrűt vágtak és azt oly módon kezelték, hogy egy emlékeztető heg maradjon. Ez jelezte azt a házas­társaknak és a kívülállóknak egyaránt, hogy ők szövetségben állnak egymással.

A szövetségek eredetileg a különbségeken alapultak. Ahol mi gyengéknek bizo­nyulunk, ott segítségképpen ránk száll Isten ereje. Ez igaz embercsoportokra, de a házasfelekre is. A férfinak és a nőnek szüksége van egymásra, hogy kiegészíthessék társukat. Amikor olykor a párok bizonyos területen ellentétei egymásnak, akkor elen­gedhetetlen, hogy fejlődjenek, növekedjenek, s így valami közös kialakulhasson a kapcsolatukban. A fejlődés és engedelmesség visszautasítása viszont gondot szül.

A vérszövetség az ősi alapja az esküvőnek és minden más fogadalomnak is, amit tesznek a világban, de ez ma már vérontás nélkül zajlik. Például a bíróságon a tanú­vallomás előtt vagy bizonyos hivatali posztok betöltését megelőzően esküt kell tenni. A felemelt kézzel fogadják: Isten engem úgy segéljen! Ez emlékeztet a szertartás során a kézen ejtett sebből lecsorgó vérre, ami tulajdonképpen a dokumentum pecsétje. Az esküben van valami megragadó, ami abból ered, hogy Istent bevonták abba.

A vérszövetség lényege: mindaz, amit az egyik fél birtokol, az szükség esetén a másik szövetséges fél rendelkezésére áll. A házassági eskü lényegében arról szól, hogy a társát szeretettel veszi körül, mindenben segíti és szükség esetén megvédi őt. Ha netán valaki bántalmazná a saját párját, az a szövetség megszegésének minősülne. Meg kell állítani a pusztulás folyamatát, amely oda vezetné a mai nemzedéket, hogy elveszítse ellenálló képességét és a gyökeréig beteggé váljon. Ugyanis sok esetben igazságát­hágók, házasságtörők, mert nincs vér a szövetségükön, kötelékükön.

Szövetség nélkül a felek óhatatlanul távol vannak egymástól, de a szövetségben élők kitartóan állnak egymás mellett. Ha a házasok mély kötelékben élnek, akkor a kívülálló jobban teszi, ha óvatosan közelít, mert a haszid a házasságban felszabadítja az agapét és az isteni erőt. Nem külön futamítanak meg ezer-ezer ellenséget, hanem együttes erővel képesek tízezret is megszalasztani! (5Móz. 32,30)

A házasságnak is a vérszövetség az alapja. Ma azért nem működik jól a házasságok nagy része, mert tintaszövetségekké alacsonyodtak. Ha a házasfelek megértenék a haszidnak a lényegét, akkor haszidot és agapét mutatnának egymás iránt. Ha a párok mélyrehatóan tanulmányoznák a vérszövetség alapjait, és valóságosan élnék is azt, akkor nem fordulhatna elő válás a Gyülekezet Testében.       -bf-

A vérszövetségről bővebben: https://sagvar-2014-1.atw.hu/
Forrás: ÖHM újság

 

HÁZASSÁG HETE 2013.
Az elköteleződés ünnepe!

Éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz…” — Prédikátor 9,9

Ha február, akkor Házasság Hete! Hazánkban immár hatodik éve, hogy Valentin-nap tájékán a különböző felekeze­tek programok sorával népszerűsítik a házasság intézményét. A kezde­ményezés Angliából indult el, s minden évben egy hétig a házasság fontosságára hívja fel a figyelmet: a házas­ság Isten csodálatos terve a kapcsolatban élni kívánók számára.

A szervezők arra bátorítanak minden közösséget, hogy a házaspároknak szóló al­kalmak szervezésével csatlakozzanak a moz­galomhoz, amelyet közzétesznek a www.hazassaghete.hu web­oldalukon. Ezzel is igyekeznek Istenhez közelebb csalogatni a Tőle távol élőket. Biztatnak minden házaspárt, hogy a Házasság Hetében keressenek módot arra, hogy kifejezhessék az egymás iránti szeretetüket és megerősítsék elkötelezettségüket. Ünnepeljék meg a házasságukat!

A szerelem egyáltalán nem biztosítéka annak, hogy a párok egy életre szóló társakká váljanak! Ha a válságban levő párok nem hamarkodnák el a válást, 66%-kal több boldog, és életerős családot láthatnánk. A válások csökkenése hatalmas összeget spórolhatna meg az államnak. Ugyanis milliárdokat fordítanak évente a széthullott, szegény családok támogatására. A megelőző felkészítés sokkal olcsóbb lenne, mint a segélyezés!

Lesújtó és fájdalmas következményekkel jár egy válás mind a szülőkre, mind a gyermekekre és a társadalomra egyaránt. A házasság megerősítése támogatandó, mert ez a legjobb megoldás a társadalom problémáira is. Így a házasság valóban egy életen át tartó intézmény lehetne, amire eredetileg Isten terve szerint is rendeltetett.

Lehet, hogy megdöbbentő az összefüggés, de a gazdasági válság a házasságok gyors csökkenésének a következménye. Az alacsony születési arányból eredően a következő generációban csak feleannyi aktív dolgozó lesz. De ki biztosítja majd akkor a költ­ségvetési fedezetet, nyugdíjat? Ezen változtatni kell! A kérdés az, tesz-e ezért valamit az Egyház, akinek több lehetősége adódna erre, mint a világi rendszereknek.

A házasságkötések aránya az utóbbi 30 év alatt radikálisan lecsökkent. Mi lehet az oka annak, hogy az emberek házasságon kívül akarnak szexuális életet élni? Félnek az elkötelezettségtől vagy a válástól? Egy fiatalokról készített felmérésből kiderült, hogy a megkérdezettek fele elvált szülők gyereke, akik azt mondják: én nem akarok át­menni egy válási procedúrán. Ezért nem házasodnak, s nem alapítanak családot.

Miért nem akarják sokan a házasságot? Mert nem kapnak bibliai útmutatást ennek óriási előnyeiről, áldásairól. Miközben várják a tökéletes párt, élettársi kapcsolatban élnek, mint­sem elköteleznék magukat. Ez a döntés kihat a következő nemzedékre is. Manap­ság egyre többen világi módon élnek együtt, figyelmen kívül hagyva, hogy Isten csak az Ő tervét tudja támogatni és a Vele azonos elveket megáldani.

Óriási szükség lenne a keresztény értékrend szerinti bibliai tanításokra a házas­ságról, nemcsak a jegyeseknek, hanem a házaspároknak is a házasság helyre­állításáról és megújításáról. Egyértelmű, hogy minden lehető eszközzel erősíteni szükséges a házasságokat, és az Egyháznak ebben sokkal jobban kellene jeleskednie!

Magam részéről a házasság témakörét egy évtizede tanulmányozom. A rendelkezés­re álló tananyagot, továbbá a nyolcéves alpolgármesterségem alatt szerzett tapasztala­tokat az önkéntes egyesületi munkában is igyekszem kamatoztatni. Ily módon szeretnék a nem­zetem segítségére lenni. A Békevár Egyesület színeiben az ország több pontján is talál­kozhatnak az érdeklődők programjainkkal, benne az újjászületés csodájával.          -bf-

Forrás: ÖHM újság

 

HÁZASSÁG HETE 2012.
A mozgalom eredete

A Házasság Hete nemzetközi mozgalom 10 éve indult útjára, amelyhez országunk immár ötödik éve csatlakozik. Ez a programsorozat Valentin naphoz kötődik, amelynek kevésbé ismert az eredete. Rómában a hite miatt bebörtönzött Valentin nevű keresztény férfi a kedvesének írt levelét így írta alá: „a te Valentinod”. A szerelmesek valójában egy keresztény mártírt ünnepelnek február 14-én.

A Békevár Egyesület már másodízben csatlakozott a Házasság Hete mozgalomhoz. Három helyszínen, négy programra várta a téma iránt érdeklődőket. Ugyan sokhelyütt rendeztek kedves és játékos műsorokat, de ettől jóval többre van szükség ahhoz, hogy a házasságok az idő múlásával is boldogok és erősek maradjanak. Arra az ismeretre van szüksége a pároknak, amit Isten a Szentírásban útmutatásul adott az embernek.

A párkapcsolatok sarkalatos kérdései – témakör ízelítőt próbált adni az ötvenórányi tananyagból. Az ember hármas felépítésének megismerésén keresztül születik meg a felismerés arról, hogyha az ember egyik alkotóeleme, a szelleme Istentől származik, akkor Őt lehetetlen kihagyni az életünkből. A társkeresők is támpontot kaphattak, hogy milyen keresztényi elvek alapján tudnak legjobban párt választani. Szóba került, hogy Isten előtt kedves a tisztaság megőrzése, mivel a test ‘ajándék’ a házastárs számára.

A párkapcsolatok típusait taglalva fény derült arra is, hogy nemcsak a ‘papír’ a különbség a házasságban illetve a kapcsolatban élők között. Akik nem kötötték egybe az életüket Isten szent színe előtt, azok: elesnek Isten Szellemének a pecsétjétől, ami ragasztóként működik; nem birtokolhatják a tízezerszeres szellemi erőt; nélkülözik az áldások teljességét; csorbul az örökre szóló mennyei jutalmuk. A szövetség támaszainak (gyűrű, tanúk, gyülekezet) szerepe is kellően ki lett domborítva.

Mivel az édenkerti bukás után az ember nem tudja úgy megőrizni és tisztán tartani a kapcsolatait, mint ahogy az kívánatos lenne, ezért szükséges foglalkozni a probléma-kezeléssel is. A helyreállítás képlete: visszaemlékezni + megtérni + cselekedni az első cselekedeteket. (Jel. 2,4-5) Isten örökérvényűnek tervezte a házasságot, ezért mindent el kell követni annak helyreállítása érdekében, azaz visszatérni az első szeretethez. A válás egy világméretű kór és sok sebet okoz, ezért tanácsos csak a legvégső esetben élni vele.

Sor került a szeretet fajtáinak ismertetésére. A születésünk óta velünk levő önző, emberi szeretet érzéseken alapul és a saját érdekeit keresi. A magasabb rendű, isteni-fajta szeretet (agapé) épít, győzelemre visz, a döntésünkön múlik és a mások érdekeit tartja szeme előtt. Ha a házaspárok a szerelem halványodása során áttérnének a feltételnélküli, természetfeletti agapé szeretetre, sikeresen hajózhatnának tovább az élet tengerén. Az agapé megszerzése iránt érdeklődőkkel elmondtuk az üdvösség imáját.

A szeretet hatása a házasságban – kérdéskör sokkal nagyobb érdeklődést váltott ki. Ugyanis mindenkinek a szíve mélyén ott ég a vágy egy meghitt és szeretetteljes kapcsolatra. A házasság rendeltetése az, hogy betöltse a párok szeretetéhségét, és megelégedést adjon. Ha edényünk szeretettel teli, akkor jól érezzük magunkat, ha szeretettankunk üres, akkor az elégedetlenség, zsörtölődés, viszály utcájába jutunk.

A szeretetnek is van nyelve, nyelvezete, tájszólása. Mivel a szeretetnyelvünk más és más, ezért fel kell azt deríteni, mert szeretni csak a másik szeretetnyelvén lehet, mivel így képes azt elfogadni. A felderítés módja: figyelni kell a kritizált területeket, mert az a társunk szeretetnyelve. A szeretettank feltöltésének öt módja ismert: elismerő szavak, odaszentelt idő, ajándékozás, szívességek, testi érintés.

Csak akkor várhatunk szeretetet a társunktól, ha az ő tankja telve van agapé szeretettel. A vetés-aratás szellemi törvénye alapján nekünk kell előbb feltölteni hitvesünk szeretettankját, mert ellenkező esetben könnyen válás lehet a vége.

Hasonló a helyzet a gyermekek esetében is. Ha üres a szeretettankjuk, akkor a barátaik társaságát keresve könnyen pótszerekhez (drog, alkohol, szex) nyúlhatnak, viselkedésük szélsőségessé válhat (szökés, hiperaktivitás, bűncselekmény). A szülők feladata, hogy feltöltsék gyermekük szeretettankját!        -bf-

Forrás: ÖHM újság

 

HÁZASSÁG HETE 2011.
A kezdetek

A Házasság Hete – a Valentin naphoz kötődik. Voltaképpen 1996-ban kezdődött Angliában és mára egy globális mozgalommá nőtte ki magát, amelyhez hazánk is csatlakozott.

A Békevár Egyesület Házaspárképző Programsorozata 2011. február 19-én a Házasság Hete országos rendezvénysorozat jegyében vette kezdetét a párválasztás és házasság kérdéskört taglalva: https://www.hazassaghete.hu. A következő örökzöld téma a problémakezelés lesz, március 26-án a siófoki Vértes Hotelban.

A 700-as Klub – egyik februári adása arra indított, hogy mélyebben tekintsek be a házasság hátterébe. A házasság intézménye súlyos válságban van. Riasztó statisztikák láttak napvilágot erről. Úgy tűnik, sokan megbarátkoztak a magas válási aránnyal, pedig vannak bizonyított módszerek, melyekkel a házasságok mindenki örömére tartóssá tehetők.

A műsor szerint 1996-ban két lelkész összefogott a házasságok megmentéséért. A rossz házasságnak generációkon át érezhető az utóhatása. Az Egyháznak feladata lenne, hogy foglalkozzon ezzel. De amíg mi a mennyre koncentráltunk, úgy tűnik, elfeledkeztünk a földről.

A két buzgó lelkész felhívására a házasságmentő akcióhoz végül több mint 220 gyülekezet pásztora csatlakozott. Házasokat és házasodni vágyó párokat képeznek. A szerelem egyáltalán nem biztosítéka annak, hogy életre szóló társakká váljanak! Segítenek a még nem érintett és a problémás területek feltérképezésében is.

A felmérések szerint, ha a válságban levő párok nem hamarkodnák el a válást, 66 %-kal több boldog, erős és teljes családot láthatnánk. A válások csökkenése hatalmas összeget spórolhatna meg az államnak. Ugyanis milliárdokat fordítanak évente a széthullott, szegény családok támogatására. A megelőző felkészítés sokkal olcsóbb lenne, mint a segélyezés!

Lesújtó következményekkel jár egy válás az egyénre, a gyermekekre és a társadalomra egyaránt. A házasság megmentése támogatandó, mert ez a legjobb megoldás a társadalom problémáira is. Így a házasság valóban egy életen át tartó intézmény lehetne, amire eredetileg Isten terve szerint is rendeltetett.

Az összefüggés – lehet, hogy megdöbbentő, de a gazdasági válság a házasságok gyors csökkenésének a következménye. Az alacsony születési arányból eredően a következő generációban csak feleannyi aktív dolgozó lesz. De ki fizeti majd akkor a költségvetési hiányt és a nyugdíjat? Ezen változtatni kell! A kérdés az, tesz-e ezért valamit az Egyház, akinek több lehetősége adódna erre, mint a világi rendszereknek.

A házasságkötések aránya az utóbbi 30 év alatt radikálisan lecsökkent. Mi lehet az oka annak, hogy az emberek házasságon kívül akarnak szexuális életet élni? Félnek az elkötelezettségtől vagy a válástól? Egy fiatalokról készített felmérésből kiderült, hogy a megkérdezettek fele elvált szülők gyereke, akik azt mondják: én nem akarok átmenni egy válási procedúrán. Ezért nem házasodnak, s nem alapítanak családot.

Miért nem akarják sokan a házasságot? Mert nem kapnak igei tanítást ennek óriási előnyeiről. Várják a tökéletes párt, s inkább élettársi kapcsolatban élnek, mintsem elköteleznék magukat, de ez a döntés kihat a következő nemzedékre is. Manapság egyre többen világi módon csak együtt élnek, de mi maradjunk a saját portánkon.

Amerikában a gyülekezetek 28 %-ánál van házassági felkészítés. De miért nem mindenhol? Pedig nagyon kellenek a bibliai tanítások a házasságról, nemcsak a jegyeseknek, hanem házaspároknak is a házasság megújításáról. Erősíteni kell a házasságokat, és az Egyháznak sokkal jobban kellene jeleskednie ebben! Közös hittel szólítsunk elő hazánkban is egy házasságépítő hálózatot, az Úr dicsőségére!             -bf-

Forrás: ÖHM újság

 

 A PÁRKAPCSOLATOK ÁLDOTTSÁGA

„Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban…” – Efézus 1,3

Az áldás múlt időben áll a fenti idézetben, kérlek, ezt vedd észre! Ez azt jelenti, hogy Isten már elvégezte az Ő részét Krisztusban. Ahhoz, hogy ezt mind nagyobb mértékben birtokolni tudjuk, meg kell tennünk a saját részünket. Mert nyilvánvaló, hogy mindannyian még áldottabbak szeretnénk lenni, hogy másokat is megáldhassunk.

Nem célunk sorainkkal bárkit is kárhoztatni. Az az indíték vezet bennünket, hogy a világi normák szerint élőknek mutassunk egy helyes és tiszta utat, s az átadott bibliai ismeret birtokában választási lehetőséget biztosítsunk. Jézus példázatként említi a szőlő látható részét. (Ján. 15. fej.) Viszont a szemmel nem látható gyökérzeten nagy pusztítást végezhet például a filoxéra tetű. A silány vessző így gyenge termést fog eredményezni. Ezt figyelembe kell vennünk a házasságban is, hogy az virágba borulhasson és gyümölcsözővé válhasson.

Isten feltételhez köti az áldások birtoklását: minden dolgotokat szeretetben vigyétek végbe (1Kor. 16,14); szeretettel szolgáljatok egymás felé. (Gal. 5,13) Mindezt azért mondja, mert a hit működéséhez szükséges üzemanyag az isteni-fajta szeretet. (Gal. 5,6) A görög szövegben a szeretetre vonatkozóan mindhárom Igében az ‘agapé’ szó áll. Tehát a magasabb rendű szeretetről van szó, amely Krisztus elfogadásakor töltetik ki az emberi szívbe. De akik figyelmen kívül hagyják mindezeket, azok elesnek Isten legjobbjától!

Az áldás akadályait vegyük ezúttal szemügyre. A párkapcsolatok két nagy csoportját különböztetjük meg: a házasságban élők és az azon kívül eső formák (futó kalandok, együttélés, élettársi kapcsolat). A házasság intézménye Isten terve azok számára, akik társra vágynak. Minden más forma az isteni renden kívül esik. Ne feledjük: mindaz, ami nem a hitvesi ágyban történik, Isten szemében paráznaságnak minősül. De Ő egy sokkal kiválóbb utat szeretne mutatni!

Miért nem meri mindenki felvállalni a nyilvános elköteleződést? Esetleg magukban sem biztosak? Az együtt élők gyakran érvelnek azzal, hogy nem a papír számít! De nézzük meg, hogy mi a különbség a házasság szentségében és a kapcsolatban élők áldottsága között. Fizikai síkon valóban csak az okirat létezésében különbözik. De szellemi vonatkozásban már sokkal nagyobb a különbözőség! A házasság szövetségén kívül hiányzik Isten Szellemének a ragasztója, ami összeköti a párokat; továbbá az a gigantikus erő, amellyel a tízezerszeres ellenséges erőt is képesek megfutamítani; valamint az egységre áradó áldások teljessége.

A ‘nem örökölhetik Isten országát’ kifejezést sajnos gyakran félreértelmezik, és úgy vélik, hogy a parázna hívők a pokolba jutnak. (Gal. 5,19-21) Az ezzel kapcsolatos helyes értelmezés: az újjászületett, de testi módon élő keresztények a földön nem tudják birtokba venni, megtapasztalni az áldások teljességét, továbbá veszítenek a mennyei, örökre szóló jutalmukból! Tehát a paráznák nem az üdvösségüket veszítik el, csupán az áldásaikat csorbítják. (A ‘nem mehetnek be Isten országába’ kifejezés vonatkozik az üdvösségre.)

Látod már, hogy mely párkapcsolatok a legáldottabbak? Amelyek Isten terve szerint valók! A teljesség csak az Úr előtt megkötött frigyben található meg. A házasság megfelelő mederbe tereli és intézményesíti a szexualitást. A hívők a tisztátalan életükkel Krisztus Testét szennyezik be. De a házasságkötés megszünteti a paráznaságot oly módon, hogy az együtt élőknek az egybekelésüket követően már saját tulajdonú hitvesük lesz. (1Kor. 7,2) A pásztorok nem erkölcscsőszök, ők tanítanak, a döntést pedig mindenki saját maga hozza meg. Isten azonban elvárja, hogy a rendelkezésre álló világosságban járjunk!        -bf-

A párkapcsolatok áldottságáról szóló tanítás meghallgatható: https://www.frigyklinika.hu/tanitasok/hazai-tanitasok/

Forrás: ÖHM újság

 

HÁZASKÉPZŐ 2011.
Elsődleges cél az ismeretterjesztés

Az újjászületés csodája az Ige segítségével – A Békevár Egyesület elsődleges célja az ismeretterjesztés, ezen belül is kiemelt helyet szentelve a házasképző programnak, mivel az igazság megismerése e téren is szabadokká teszi az embereket!

A jövő évtől minden iskolában szociális munkást terveznek foglalkoztatni a nehezen kezelhető gyermekek nevelésének elősegítésére. Ez rendkívül időszerű és előremutató gondolat, hiszen a szélsőséges viselkedés gyökerei elsődlegesen a családi életre vezethetőek vissza. Tehát első lépésként a családdal kell foglalkozni, hogy a gyermekek lelkében és viselkedésében ne alakulhassanak ki torzulások.

A mai rohanó világban kiemelten kell kezelni ezt a területet, mivel – bár sokan, sokféle tanulmányokat folytattak és folytatnak – a házasságra ez idáig senki sem készítette fel komolyan a házasulni vágyókat. Holott a bölcs emberek jó előre szeretnének felkészülni az élet leghosszabb ‘társas’ utazására, hogy életük végéig sikeresek és boldogok lehessenek. Sajnos a gyülekezetek többsége sem fordít kellő figyelmet és hangsúlyt e témának.

Az alkalomsorozat folyamán bibliai megvilágításban ismerkedhetnek meg a résztvevők az élet legfőbb kérdéseivel, azokkal, amelyekre eddig még lehet, hogy nem kaptak megnyugtató választ. A tanítások során nem törvények sokaságával fognak szembesülni, hanem az újjászületés csodájával.

Isten szeretetét és a párválasztásra, házasságra, családra vonatkozó tervét, rendjét ismerhetik meg. Amikor befogadják és élnek is az isteni-fajta szeretettel, semmi sem szabhat határt az örökké tartó boldogságuknak. Az Ige élő és ható, és a legkilátástalanabb helyzetet is képes megváltoztatni, ha Hozzá folyamodnak.       -bf-

Forrás: ÖHM újság

 

A HÁZASSÁG ÉS AZ IMA KAPCSOLATA

A férfiak hasonlóképpen, megértően éljenek együtt feleségükkel,… megadván nékik a tiszteletet,… hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak.” — 1Péter 3,7

Az Ige figyelmeztet, hogy a házaspárok imáinak adódhatnak akadályai. Hagin egyik könyvében olvashatjuk: „Fontosabb, hogy az emberek megtanuljanak imádkozni, mint hogy egyetemi oktatásban részesüljenek.” Ezzel nem azt mondja, hogy az oktatás nem fontos, hanem arra hívja fel a figyelmet, hogy sorsdöntő megtanulni eredményesen imádkozni. (Jak. 4,3)

A kereszténység egy élő hitközösség az élő Istennel, aki meghallgatja és megválaszolja imáinkat. (1Ján. 5,14-15) Az nem ima, ha üres szavakat szólunk, vagy Isten szemére hányjuk a tartozását. Az imádkozás valójában nem más, mint erőink egyesítése az Atyaistennel egy bensőséges közösségben. Tehát mindennél fontosabb, hogy megtanuljunk helyesen imádkozni és a fogadó oldalon biztosítani a feltételeket

A hit mozgatórugója az isteni-fajta szeretet. Ami Krisztusban igen erőteljes, az a „szeretet által munkálkodó hit”. (Gal. 5,6) Istentől csak hit által nyerhetünk el bármit is. A mi hitünk arra aktivizálja a menny erőforrásait, hogy a Jézus nevében hozott rendeleteinket beteljesítsék a szolgáló angyalok segítségével. (Zsolt. 103,20) Nem véletlenül mondja tehát az Ige: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor. 16,14) Ezen a területen szükséges, hogy mélyebbre ássunk Isten Beszédében!

A tanítások zöme az üdvösség, a hit, a gyógyulás és a gyarapodás köré csoportosul a gyülekezetekben. Mégis vannak olyan hithű házasok, akiknek az életében nem nyilvánulnak meg olyan mértékben az áldások, mint az elvárható lenne. Ha elmélkedünk az Igén, akkor kijelentést kaphatunk ennek okáról is: a házasságukban nem juttatják érvényre a magasabb rendű agapé szeretetet. (1Kor. 13,4-8) A házastárshoz való viszonyulás határozza meg az ima megválaszolását: elősegítheti vagy gátolhatja azt!

Az Ige világossága felfedi, hogy milyen alapvető fontosságúak is a házassággal kapcsolatos tanítások. Ennek lényegi eleme a „szeretettel szolgáljatok egymásnak” versrészletben rejlik. (Gal. 5,13) A házaspárok előtt szükséges feltárni, hogy házassági problémák esetén miként járhatnak az Ige világosságában: hogyan állítsák munkába a bennük levő isteni-fajta szeretetet társuk felé. Mi a különbség a szeretetben járás és a test kívánsága szerinti járás között? A szeretet és az önzés különbségét megismerve az áldások útját tudják választani. Milyen végeredményt is ad az egyik és a másik út?

A házasság ellensége legfőképp a testiségből fakadó önzés. Ha testben járunk, akkor nem szellemben – azaz nem hitben – vagyunk. A kettő együtt nem megy, vagy az egyik életet éljük, vagy a másikat. Amikor kilépünk a szeretetből, akkor a test foglyává válunk, és egyúttal blokkoljuk a hegyeket mozgató hitünket. Az Úr a lelkünkre köti: „… szellem szerint járjatok, így a testnek kívánságát nem fogjátok véghez vinni.”) (Gal. 5,16)

Világosan kell látnunk a házasság és a házasélet területén rejlő csapdákat, hogy elkerülhessük azokat. A Biblia rámutat ezekre: házasságtörés, paráznaság, bujálkodás, tisztátalanság (Gal. 5,19), kéjencség, férfiszeplősítés (1Kor. 6,9), továbbá, ha a házaspárok önzően nem adják át a testük feletti jogot egymásnak (1Kor. 7,4). Isten egyedül a hitvesi ágyat áldja meg! (Zsid. 13,4) A világ normáit követők könnyedén veszik az erkölcsi intelmeket, és még ők csodálkoznak, hogy miért nem járnak szent egészségben, bővölködésben? Tehát el kell távolítani ezeket az akadályokat és birtokolhatjuk az Isten országához tartozó áldásokat. (Gal. 5,19-21)         -bf- 

Forrás: ÖHM újság

 

 HÁZASPÁRKÉPZÉS

És az én népemet tanítsák, hogy mi a különbség szent és köz(önséges) között, és a tisztátalan és tiszta között való különbséget ismertessék meg velük.” — Ezékiel 44,23

A házasság témaköre is bír olyan fontossággal, mint a hit, a gyógyulás vagy a gyarapodás igei üzenete. Ugyanis, azokban a kapcsolatokban, ahol a szív állapota nem megfelelő, nem tudnak megnyilvánulni az áldások. Az Ige világosan fogalmaz: ahhoz, hogy az imádságok meg ne hiúsuljanak, Isten útján szükségszerű járni! (1Pét. 3,7) Ha az egyik fél szíve be van zárva a hitvese felé, akkor az Isten felé is éppúgy bezárt. Tehát fel kell szabadítani a szíveket ahhoz, hogy a házaspárok meg tudják ragadni Isten áldásait, és képesek legyenek hallani a Szent Szellemtől.

Mivel a világban élők közül sokan csak egyetlen utat ismernek, nem véletlenül mondja azt az Úr, hogy tanítsuk meg a teremtményei számára a „legkiválóbb utat”. (Ez. 44,23) Ezzel választási lehetőséget biztosítunk számukra, hogy különbséget tudjanak tenni a helyes és helytelen között. Amennyiben nincs biztosítva a szükséges ismeret a házasok számára, úgy gyakorlatilag meg vannak fosztva az áldástól. Kenneth Hagint is visszaküldte az Úr egyik korábbi gyülekezetébe, mert nem tanított a tizedről, s ezzel valójában távol tartotta őket az áldástól.

Világosságra van szükség a házasság, családi élet, gyermeknevelés területén is. Míg a betegeknek gyógyulás-étrend, a pároknak házasság-étrend szükséges. Jézus, miután sárral bekente a vak szemét, elküldte a Siloám tavához megmosakodni. (Ján. 9,7) A tó neve küldöttet jelent, ennek a görög megfelelője az ’aposztelló’. Mossuk meg tehát mi is a szemeinket az apostoli kenetben, tanításokban és kijelentésekben, hogy a szellemi látásunk éles legyen!

A házasságképzésben a bibliai tanítások mellett az üdvösségkapuk is kínálkoznak. A program során egyrészt a Test tagjaiként el kell vettetnünk a világba, hogy új életeket teremhessünk; másrészt a hálókat ki kell vetnünk fogásra! (Luk. 5,4) A hallgatósság köreiben figyelmeznünk szükséges az olyanokra, akik még nem fogadták be Jézussal az örök életet.

A teljes Evangélium hirdetésére hívattattunk el, így ebben benne kell foglaltatnia a házasságtannak is. A házasság, család a nemzet legkisebb építőköve. A családot alkotó férj, feleség, gyermekek egy Istentől rendelt közösség a Tőle meghatározott úton és módon. Ez igen fontos pillére a társadalomnak! A házasság, család a civilizáció és egyben a nemzet alapja! Ennélfogva a gyülekezet nem lehet jobb az azt alkotó családoknál, az ország pedig nem lehet jobb a benne működő gyülekezeteknél! Mindez a család alapjaihoz vezet vissza.

Annál semmi nem lehet szellemibb, mint egy nagyszerű házasság, csodálatos otthon és tüneményes gyermekek. A férj és a feleség szövetségének egysége biztosítja a nyitott szívet Isten felé. Az igazság megismerése teszi szabaddá a kapcsolatokat is! (Ján. 8,32) Ugyan sok tanítás létezik a házasságról, de legjobb könyv mégis a Biblia, amelynek rengeteg mondanivalója van e témakörben.

Minden kérdéssel foglalkozniuk kellene a lelkipásztoroknak, így egyetlen házassági problémát sem szabadna szőnyeg alá söpörniük. De ha nem felkészültek, hogyan tudnak tanácsot adni? Pedig sok házasság igencsak gyógyításra szorulna. Ehhez óhatatlanul meg kell látnunk a házasság, család területén a fizikai és szellemi összefüggéseket.

Fizikai síkon: olcsóbb tanítással a megelőzés, mint a csonka családok segélyezése; a földön elérhető a mennyei boldogság; hibátlan házaságy. Szellemi síkon: az igazság megismerése és cselekvése szabaddá tesz; üdvösségkapu lehetőségek; hallanak Istentől; Szent Szellem templomának tisztán tartása. Ehhez járul még: Krisztus Teste mind szeplőtelenebbé válik; a hit akadályai elmozdulásával az áldások teljességében járhatnak; működésbe hozhatják a tízezerszeres szellemi erőt; a tiszteletadás és engedelmesség előmozdítja a Szellem kiáradását és a késői esőt; Krisztusban kapott hatalmukat hatékonyabban gyakorolhatják a házaspárok.         -bf- 

Forrás: ÖHM újság

 

CSALÁDI NAP

Első alkalommal került megrendezésre az I. Családi Nap a KSZE szervezésében, 2009. július 19-edikén, Budapesten. Az Ifi szolgálat vezetője, Bálint Csilla szervezte e rendezvényt az Úr indíttatására, amelyre elsősorban a 3-10 éves gyerekeket és szüleiket invitálták. Délelőtt – amíg a felnőttek a központi istentiszteleten voltak – a gyermekek sok játékkal tarkított összejövetelen és a gyülekezetbe járást megszerettető foglalkozásokon vettek részt. A közös ebédet követően – az Úr kegyelméből – Bor Ferenc tanított a családi élettel és gyermekneveléssel kapcsolatosan, amelyből az alábbiakban adunk közre egy rövid betekintést. Délután a családok Tordasra látogattak el, ahol a gyönyörű környezet és a sok érdekesség között egy kis vadaspark is várta a buszos kiránduló csapatot. Eközben a szülők között közösség- és barátságépítő beszélgetésekre is sor került. 

Az élet különböző területeinek működtetése csak a Bibliából tanulható meg helyesen. Ilyen többek között a család témaköre is. Az élet leghosszabb ’utazása’ a házasság, amelyre fel kellene készülniük az embereknek, hogy az éleéletük végéig sikeresek, boldogok és áldottak lehessenek. A keresztényeknek többek között tudniuk kellene, hogy mit mond a Biblia a szeretetről, az életvitelről, az otthonról, a házasságról, a családról, a gyermeknevelésről.

A Somogyi Hírlap 2005-ben megjelent – nagy igazságot hordozó – cikkének ihletésére született meg az I. Családi Nap tanításának címe: „Tanítani kellene a családi életet”. Sajnos nincsen mindenkinek kellő megértése arról, hogy a bibliai alapokon álló frigy és család egysége milyen hatalmas áldást képvisel. Egy romokban heverő házasságból ugyanis hiányzik az Úr jelenléte:

  • Ahol együtt vannak ugyan a házastársak, de nincs közöttük egység, ott nem lehet az Úr áldása sem jelen. (Zsolt. 133,1–3)

  • Kizárt dolog, hogy a szülők a civódások közepette szellemileg növekedjenek.

  • A megsebzett szívek bezárulhatnak Isten felé, és emiatt nem hallanak Tőle, ennél fogva pedig nem tudják követni a Szent Szellem vezetését, s így útmutatás nélkül maradnak.

  • Ahol a házaspárok nem szeretetben járnak egymással, azoknak a hitük sem fog működni. A hit ugyanis csak a szeretet által képes munkálkodni. (Gal. 5,6) Hit nélkül márpedig semmit nem tudnak elvenni Isten ígéreteiből, gazdag áldásaiból.

Isten nem a zűrzavar Istene, Nála mindig rendben működik minden. (1Kor. 14,33) Ezért a keresztények otthonában is isteni rendnek kellene lennie. Ebből a szemszögből már érthető, hogy miért olyan égetően fontos foglalkozni a házasság témakörével a családi élet és gyermeknevelés kapcsán is. Először a házasságoknak kell rendben lennie, hogy a szülők alkalmasak legyenek a gyermeknevelésre. Minden gyermeknek alapvető joga, hogy szeretetteljes családi légkörben nevelkedhessen fel.

A tanítás során nem törvények sokaságával szembesültek a hallgatók, hanem meg-ismerték Isten szeretetét és a párválasztásra, házasságra, családra vonatkozó tervét is. Ha kiegyensúlyozott házasságra és szeretetteljes családi légkörre vágyakozik az ember, akkor a bibliai alapelvekre kell építenie az életét. A boldog és harmonikus házasság teszi életerőssé a családot, s erre a szilárd pillérre épül az egészséges társadalom. Az erkölcsi normák ismerete és megtartása jobbá teszi az embereket és a világunkat, amelyben élünk.

A gyermekeknek nevelésre van szükségük, mégpedig bibliai elvek alapján. (Péld. 29,15) A gyermeknevelés felelőssége a szülőké, amit nem háríthatnának át sem a nagyszülőkre, sem az óvodára vagy az iskolára. Hogy a szülők a jézusi úton járjanak és a gyermeküket is azon terelgessék, az egyáltalán nem vallási kérdés vagy törvények alkalmazása, hanem bibliai alapelvek követése. A bibliai nevelés időnként dorgálással jár. A szülő ilyenkor szeretetből int, hogy megóvja csemetéjét a bajtól. (Péld. 3,12) A világban élők is igyekeznek a legjobbat adni gyermekeiknek. Mi, keresztények a legeslegjobbat akkor tesszük, ha gyermekeink már kiskoruktól kezdve rendszeresen hallanak tőlünk Jézusról. A szülők élete, házassága, szeretete példaértékű a gyermek számára. A példamutatás még a nevelő szavaknál is hatásosabb. Viszont a szigorú szabályok megkövetelése éket ver a kapcsolatokba, és képmutatást válthat ki. A szülők felelőssége, hogy gyermekük idejében lehetőséget kapjon Jézus megismerésére és elfogadására, az üdvösség elnyerésére!        -bf-

A Családi Nap tanítása meghallgatható: https://www.frigyklinika.hu/tanitasok/hazai-tanitasok/

Forrás: ÖHM újság