Keresés

Elérhetőség

Békevár Egyesület
8622 Szántód

+36/70/259-1348

frigyklinika@gmail.com

Vendégkönyv

Dátum: 2014.02.08

Feladó: N. István

Tárgy: Családi nap

Drága Testvéreim! Bizonyságot szeretnék tenni az Úrban annak a témának a fontosságáról, amely Budapesten a 2009. július 19-i vasárnapi istentisztelet után egy délutáni tanítás során hangzott el. A „Családi Nap” keretében Bor Ferenc lelkipásztor tanított a családi életről, az Ige tükrében. A tanítás kitért a fiatalok házasság előtti párkapcsolatára, és amit foganatosítva a fiatalok kapcsolatkezdése igei alapokra kerülhet. Ez a tanítás számomra és a családom részére is jókora világosságot adott.
Annak a fontosságáról hallhattunk, hogy ne hagyjuk a világ számára besározni azt a gyönyörű ajándékot, amelyet Atyánk nekünk és a gyermekeinknek adott a testi, lelki és szellemi szerelemben. Amit ebben a világban isteni ajándékként élhetünk meg a fizikai testünkben az igazi társunkkal. Erről a tisztánlátást csak az Igéből tanulhatjuk és taníthatjuk meg. Számomra, és családom számára is fontos téma került így igei megvilágításba. Úgy gondolom, hogy nagyon sok szülőhöz kellene eljutnia az ilyen jellegű tanításoknak. A gyermekeinket csak így tudjuk majd segíteni abban, hogy elindulhassanak a boldog és tiszta élet útján. Krisztus Testének, a Gyülekezetnek is – amelynek tagjai vagyunk – szeplőtelensége ezen bibliai tanítások pilléreire épül.
Továbbá bizonyságot teszek nektek arról, hogy mennyire fontosak a családi életről és a házaséletről szóló tanítások. Ezekre a feleségem hívta fel a figyelmemet, amelyek a www.bekevar.fw.hu oldalon a Házasság menüben a Házasságtan címszó alatt hallgathatóak meg. Pásztortársam által olyan, tabunak tekintett témák – mint a házasélet, a testi kapcsolat – kerültek igei alapra, melyek megváltoztatták a házaséletünket. Az igazság megismerése szabadokká tett bennünket! Fontosnak tartom, hogy ezt elmondjam mások számára is. Én azt látom, hogy sok kereszténytársam nélkülözi ennek az ismeretét.
A gyülekezetekben nagy számban vannak magányos, és elvált emberek, akik még nem ismerték meg a mi Urunk akaratát, gondolatát, ezzel a témával kapcsolatban. Hiszem, hogy ezek a tanítások megerősítik a párkapcsolatokat a házasság szövetségében. Megtanítanak bennünket arra, hogy mennyire fontos a párunkat boldoggá tenni! Szükségesnek tartom, hogy az öröm és a boldogság jelen legyen az ember életében testi, lelki és szellemi értelemben egyaránt. Felfigyeltem az Írásokban arra, hogy az örömtelenség valójában átok. A keresztények életében tehát jelen kellene lenni a szellemi, lelki és testi örömöknek egyaránt. A Mennyei Atyánk így rendelte el az Ő Igéjében, s abban igen gyönyörködik, ha cselekvői vagyunk az Ő Szavának.
Azt vallom, hogy a boldog párkapcsolatban erőteljesebben működik a tízezerszeres imaerő, az oldás és kötés hatalma (Mát. 18,18), az egy akaraton mondott ima (Mát. 18,19) és az igei egység. Szükségesnek és fontosnak tartom, hogy ezek a tanítások minden keresztény testvéremhez eljussanak, mert a mi életünkben is változást hoztak. Nagy érdeklődéssel várjuk az újabb tanításokat e területen. Dicsőség az Úrnak!
N. István lelkipásztor